El Grup Parlamentari Socialista pregunta al Conseller Antoni Comín sobre el compromís adquirit amb les infermeres

Sis mesos després d’anunciar el preacord entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, la norma catalana de la prescripció infermera encara no s’ha publicat.

Una situació que no ha passat desapercebuda pel Grup Parlamentari Socialista i així ho ha preguntat en la sessió ordinària del ple del Parlament del passat 9 de novembre.

La diputada Assumpta Escarp va preguntar i insistir en obtenir una resposta sobre el compromís del Conseller Antoni Comín amb el nostre col·lectiu i quan es publicarà la norma.

Us posem a disposició la seqüència de preguntes i respostes per part d’ambdós interlocutors:

 

Els 10 fonaments per a una norma catalana de la prescripció infermera

Hem recollit en una infografia quin són els 10 fonaments que ha de recollir la norma catalana de la prescripció infermera i que quedaven reflectits en el preacord amb el Govern anunciat el 31 de març de 2016.

Recordem-los i compartim-los!

inf_-01

Èxit de la jornada de visibilització

Prop d’un miler d’infermeres i infermers s’han concentrat el 7 d’abril a Barcelona per a visibilitzar la situació d’emergència que està vivint el sistema sanitari des que es va aprovar el Reial Decret estatal de la prescripció infermera i urgir el Govern a que aprovi el decret català que ajudi a millorar l’emparament legal de les infermeres en l’exercici de la seva pràctica professional.
Tot i el preacord consensuat pel Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en relació a les bases d’aquest decret, les infermeres catalanes recorden la necessitat de tenir el text legal i una data d’aprovació del mateix per a millorar la situació d’il·legalitat a la que el Reial Decret estatal de la prescripció infermera ha abocat  a les més de 40.000 infermeres catalanes.
Amb aquest objectiu, 89 entitats representants de les infermeres i infermers, així com  centres d’atenció sanitària de tot el país han signat el Manifest “Per a una normativa catalana que ens empari” i que s’enviarà al Departament de Salut.
Milers d’actuacions diàries sense emparament legal
Les infermeres catalanes fan en un dia milers d’actuacions pròpies de les seves competències que aplicant el Reial Decret de la prescripció infermera no podrien fer sense col·lapsar el sistema. A tall d’exemple i segons dades de La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials): 3.657 cures en processos hospitalaris, 36.744 visites en els centres d’atenció primària, 2.505 visites d’atenció domiciliària, 6.500 triatges d’urgències hospitalàries o 175 parts vaginals sense complicacions, entre moltes d’altres actuacions. A pesar d’aquest l’entorn legal, les infermeres catalanes no han deixat de fer la seva feina seguint els criteris ètics i de pràctica assistencial i professional amb els que sempre han treballat però no es tracta d’una situació sostenible.
Sota el lema “Cuidar-te sense barreres”, les infermeres han unificat esforços els últims mesos per a traslladar a les institucions i a la ciutadania la greu situació i les implicacions que suposaria pel sistema de salut català seguir la llei actual al peu de la lletra amb l’objectiu principal d’aconseguir que el Departament de Salut aprovi aquest decret.

Manifest per a una normativa catalana que ens empari

Fa molts anys que esperem i no volem ni podem esperar més. La situació d’emergència que afecta a la pràctica infermera i a tot el sistema sanitari, especialment agreujada per a la publicació del Reial decret 954/2015  no entén d’esperes ni burocràcies.

Des que més de 50 entitats vam lliurar el nostre manifest conjunt a la Conselleria de Salut hem aconseguit que aquesta es manifesti en la voluntat de proporcionar un marc legal a les infermeres i infermers. Agraïm la voluntat i el suport a la feina de les infermeres i infermers, però no és suficient. Les declaracions no ens protegeixen.

Ens falta el més important: la normativa catalana que ha de regular la prescripció infermera autònoma.

Les entitats i centres responsables de contribuir a la garantia d’unes bones cures infermeres a la ciutadania,

Manifestem:

  • Compartim la definició de la prescripció infermera, aprovada en el Consell de la Professió Infermera el 2007 com “la indicació del millor règim terapèutic davant d’un problema de salut, amb una valoració prèvia del problema, basat en el judici clínic i emmarcat en unes competències professionals, les que ens són pròpies”.

 

  • Subscrivim la necessitat d’un emparament legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut a Catalunya a la que no hi podem renunciar si volem garantir la seguretat de les persones i una atenció de qualitat.

 

  • Urgim al Departament de Salut a que acomplexi amb el compromís contret l’1 de juliol de 2015, amb l’objectiu d’elaborar el redactat del text normatiu pel desplegament de la prescripció infermera a Catalunya.

 

7 d’abril de 2016

Manifest_ Per a una normativa catalana_15_4_16

Manifest sobre la prescripció infermera a Catalunya

 

prescripció_bona

 

 

Els representants de les infermeres catalanes reclamen al Govern l’aprovació del marc normatiu autonòmic de la prescripció

Atesa la situació d’emergència en que es troba la pràctica infermera generada per les dificultats legals que des de fa molts anys entorpeixen l’ús, l’autorització i la indicació de medicaments i productes sanitaris, situació recentment molt agreujada per la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, les entitats signants, totes elles responsables de contribuir a la garantia d’unes bones cures infermeres a la població, signen aquest manifest conjunt amb l’objectiu d’alertar a les autoritats catalanes de la greu crisi generada en l’atenció sanitària del nostre país.

La prescripció infermera, tal i com cal concebre-la, és un aspecte més de la cura infermera de la persona atesa.  Fa referència a medicaments o productes derivats de les cures infermeres que presta, ja que quan una infermera o un infermer indica o aplica algun producte sanitari o fàrmac, ho fa centrant la seva atenció en la valoració, la identificació d’un problema i com una intervenció en el pla de cures infermeres.

El que demanem és emparament legal per poder realitzar una pràctica habitual en el treball clínic quotidià de les infermeres. Amb el vist i plau, tàcit o explícit, de les Institucions i l’Administració Sanitària, la infermera en la seva pràctica autònoma quotidiana, indica i utilitza medicaments sota el criteri de la bona pràctica i el judici clínic, sense prescripció mèdica i sense disposar de reconeixement de la competència i de l’autoritat legal. És precís regular legalment allò que s’està produint “de facto” amb eficiència i seguretat demostrada. No es pot obligar als professionals infermers a extralimitar la legalitat establerta, sinó que cal adaptar el marc legal a la realitat de la dinàmica assistencial.

De manera reiterada, en diferents ocasions i en diferents contextos administratius, polítics i/o parlamentaris, totes les entitats signants hem posat de manifest la gravetat d’aquesta situació a Catalunya i no hem obtingut cap resposta definitiva. Ara, aquest retard en una resposta efectiva i la recent publicació del Reial decret 954/2015, han provocat una crisi que pot tenir greus conseqüències per l’estructura assistencial. Una situació de risc que ens aboca, inexorablement, a una confrontació entre el deure de donar una atenció segura i d’alta qualitat i el respecte a la legalitat vigent.

És per això que, les entitats signants, acorden:

  • Instar al Departament de Salut a que acomplexi amb el compromís contret l’1 de juliol de 2015, amb l’objectiu d’elaborar el redactat del text normatiu pel desplegament de la prescripció infermera a Catalunya, que havia d’estar enllestit abans del 31 de juliol de 2015.
  • Instar al Departament de Salut a que faci les gestions oportunes orientades a recórrer el Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i demanar la suspensió cautelar de l’apartat 3.2
  • Instar al Departament de Salut perquè exigeixi al Ministeri de Sanitat la convocatòria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud amb l’objectiu de rendir comptes sobre la modificació unilateral del text.
  • Posar en coneixement dels diferents grups parlamentaris i dels portaveus de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, la gravíssima situació en que es troba el sistema de salut com a conseqüència de la publicació del Reial decret 954/2015.
  • Demanar al Govern de Catalunya que es manifesti públicament a favor del col·lectiu infermer, com ho han fet des d’altres Comunitats Autònomes, com a mostra de confiança i compromís amb la seva aportació professional.

28 de gener de 2016

Continua llegint