El Consell publica el document de referència sobre els estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya ha publicat a la seva web el document “Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció”, un treball que ha estat elaborat  pel Col·legi d’infermeres i Infermeres de Barcelona i adoptat pel propi Consell.

El document conté la llista de medicaments, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i emergències. En el document s’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria.

Aquest treball respon als requeriments d’identificació dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut i en tràmit d’aprovació.

El document està realitzat en format de fitxa, de manera que la seva consulta sigui pràctica i amb la voluntat d’ésser actualitzat quan s’escaigui.

Podeu consultar el document en aquest enllaç